Holding on to hope in Christ

The Lord Jesus Christ offers not only comfort from our burdens in this life but most especially the true rest in the heavenly kingdom.

May ‘lisensiya’ ka ba?

Sa paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan din ng karapatan o ‘permiso’ sapagkat may mga paglilingkod na hindi Niya tinatanggap bagkus …

良い行いだけでは不十分である

地獄での永遠の刑罰への恐怖と天国での永遠の祝福は、人々にとって美徳の特徴であり良い行いへと駆り立てている。しかし多くの人々は教会の一員となることについて行うべき良いことの一つとしてとらえてはいない。また、自ら進んで教会に入信する。。。

Isang dakilang katotohanan

BAGAMA’T KINIKILALA AT tinatanggap ng marami na ang Tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo, gayunman hindi alam ng iba kung paano isasagawa ni Cristo ang pagliligtas …

Living a worry-free life

For man to receive God’s promise, he must seek first God’s kingdom and keep His commands. Then, and only then, will life truly be worry-free.

Huwag umayon sa takbo ng mundo

Ang isang gawang liko at masama ay mamamalaging mali, kahit pa marami ang gumagawa nito. Hindi dapat makiisa o sumang-ayon sa …