Kailangan ang tunay na kaalaman tungkol sa paglilingkod sa Diyos

Upang maging dapat ang alinmang gagawing paglilingkod sa Diyos ay dapat na malaman muna ng maglilingkod ang tunay na kaalaman tungkol sa...

Holding on to hope in Christ

The Lord Jesus Christ offers not only comfort from our burdens in this life but most especially the true rest in the heavenly kingdom.

May ‘lisensiya’ ka ba?

Sa paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan din ng karapatan o ‘permiso’ sapagkat may mga paglilingkod na hindi Niya tinatanggap bagkus …

良い行いだけでは不十分である

地獄での永遠の刑罰への恐怖と天国での永遠の祝福は、人々にとって美徳の特徴であり良い行いへと駆り立てている。しかし多くの人々は教会の一員となることについて行うべき良いことの一つとしてとらえてはいない。また、自ら進んで教会に入信する。。。

Isang dakilang katotohanan

BAGAMA’T KINIKILALA AT tinatanggap ng marami na ang Tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo, gayunman hindi alam ng iba kung paano isasagawa ni Cristo ang pagliligtas …

Holding on to hope in Christ

The Lord Jesus Christ offers not only comfort from our burdens in this life but most especially the true rest in the heavenly kingdom.

May ‘lisensiya’ ka ba?

Sa paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan din ng karapatan o ‘permiso’ sapagkat may mga paglilingkod na hindi Niya tinatanggap bagkus …

良い行いだけでは不十分である

地獄での永遠の刑罰への恐怖と天国での永遠の祝福は、人々にとって美徳の特徴であり良い行いへと駆り立てている。しかし多くの人々は教会の一員となることについて行うべき良いことの一つとしてとらえてはいない。また、自ら進んで教会に入信する。。。

Isang dakilang katotohanan

BAGAMA’T KINIKILALA AT tinatanggap ng marami na ang Tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo, gayunman hindi alam ng iba kung paano isasagawa ni Cristo ang pagliligtas …