Holding on to hope in Christ

The Lord Jesus Christ offers not only comfort from our burdens in this life but most especially the true rest in the heavenly kingdom.

May ‘lisensiya’ ka ba?

Sa paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan din ng karapatan o ‘permiso’ sapagkat may mga paglilingkod na hindi Niya tinatanggap bagkus …

Isang dakilang katotohanan

BAGAMA’T KINIKILALA AT tinatanggap ng marami na ang Tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo, gayunman hindi alam ng iba kung paano isasagawa ni Cristo ang pagliligtas …

Sino ang tunay na malaya?

ANG PAGIGING MALAYA ay pangarap at hangad ng maraming tao—hindi lamang mula sa mga kamay ng mapagsamantala at mapanikil, kundi, maging …

The best preparation of all

There are only two ultimate destinations—the Holy City and the lake of fire. One ought to choose the first. And making the necessary …

On being held accountable

We will give account on Judgment Day for all our deeds and the words we have uttered. We will all stand before our Lord Jesus Christ to be…