May ‘lisensiya’ ka ba?

Sa paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan din ng karapatan o ‘permiso’ sapagkat may mga paglilingkod na hindi Niya tinatanggap bagkus …

Deliverance from sin and punishment

Membership in the true Church, that which belongs to our Lord Jesus Christ and to our Lord God, is a necessary condition to be saved and be free from punishment.