May ‘lisensiya’ ka ba?

Sa paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan din ng karapatan o ‘permiso’ sapagkat may mga paglilingkod na hindi Niya tinatanggap bagkus …

Brilhando Como As Luzes Do Mundo

ENTRAR NA IGLESIA NI CRISTO (Igreja De Cristo) é de extrema importância. Como o Senhor Jesus Cristo declarou: “… todo aquele que entrar…

What am I here for?

THROUGHOUT HISTORY, many have asked the philosophical question “What am I here for?” If we were to examine what people spend their time …