Ang lalong dapat pagpagalan

Ang paghanap sa kaharian at katuwiran ng Diyos ang lalong mahalaga kaysa pagpapagal ukol sa buhay na ito. Kung ang tao man ay naghahanap …

Sa ikauunlad ng kabuhayan

Walang panahon na sinasayang ang masikap. Ibinubuhos niya ang kaniyang buong makakaya sa kaniyang ginagawa hanggang …