Sino ang tunay na malaya?

ANG PAGIGING MALAYA ay pangarap at hangad ng maraming tao—hindi lamang mula sa mga kamay ng mapagsamantala at mapanikil, kundi, maging …

Sa ikauunlad ng kabuhayan

Walang panahon na sinasayang ang masikap. Ibinubuhos niya ang kaniyang buong makakaya sa kaniyang ginagawa hanggang …

Ang daang dapat lakaran

May mga nabibigo sa buhay at nasasadlak sa kapahamakan dahil sa hindi nila paglakad sa daang pinalalakaran ng Diyos …

Our most important appointment

God is already putting the finishing touches on the salvation work. We must make every opportunity count because the day of salvation is …

‘Ask… and you shall have it’

Members of the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ) seek relief and comfort in the Lord Jesus Christ’s words, for He can and will provide …

Hindi hadlang sa pag-unlad

Bagaman mahalaga ang pag-aaral o paghahanapbuhay, masama at mali na dahil sa mga ito ay mawalan na ng puwang sa ating puso ang mga salita ng Diyos …