Hindi hadlang sa pag-unlad

Bagaman mahalaga ang pag-aaral o paghahanapbuhay, masama at mali na dahil sa mga ito ay mawalan na ng puwang sa ating puso ang mga salita ng Diyos …